Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (1)

1.
Zeitschriftenartikel
Ollech, D.; Pflästerer, Tim, T.; Shellard, A.; Zambarda, C.; Spatz, J. P.; Marcq, P.; Mayor, R.; Wombacher, R.; Cavalcanti-Adam, E. A.: An optochemical tool for light-induced dissociation of adherens junctions to control mechanical coupling between cells. Nature Communications 11, 472 (2020), S. 1 - 13 (2020)
Zur Redakteursansicht